Tässä näyttelyssä nähtäviä teoksia aloin työstää vuoden 2008 syksyllä.

Teosteni aiheita en ole joutunut etsimää, sillä siinä ne ovat aina olleet: työhuoneessani.

Valonliike eri materiaaleilla, eri vuorokauden aikoina, ja sen kuvaaminen, on ollut lähtökohta ja tavoite.

Esineet ja materiaalit teoksissani ovat elämiseeni ja työhöni liittyviä. Niissä voi nähdä elämisen jäljen, kulumisen, ja ehkäpä lievän dekadenssin.

Symboliikka / fantasia yhdistettynä maalaamisen kurinalaisuuteen on keino välittää maailmankuvaani. Tietynlainen mahdollisen ja mahdottoman yhdistäminen on keskeinen teema. Se on arkipäivän fantasiaa, ja siten aina löydettävissä. Töissäni lienee myös ironiaa, mutta aivan varmasti kohtalaista itseironiaa. Huumoriako?

Teoksiani ei voine kutsua asetelmiksi, sillä en ole halunut ”asetella” kohteitani. Olen pyrkinyt saamaan aikaan tuokion tai hetkellisyyden vaikutelman. Tästä syystä kuvattavat esineet menevät usein ulos kehyksestä, ja ovat vain osittain näkyvissä. Ovatko ne sitten interiöörejä? Ehkä niin.